Lenen kost geld

De consument moet veel beter worden beschermd tegen allerlei praktijken waarbij hem kredieten worden aangesmeerd. Althans dat vindt Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, die daarvoor een twaalfpuntenplan klaar heeft.

Op 15 maart was het de internationale dag van de consument. Voor minister Van Quickenborne was dat het ideale moment om een actieplan met verschillende maatregelen voor te stellen om de kredietverlening aan banken te optimaliseren. “Belangrijk daarbij is dat de bescherming van de consument voorop moet staan”, vindt Van Quickenborne.

Overkreditering tegengaan
Een van de speerpunten van Van Quickenbornes plan is het verbod op reclame voor kredietgroepering waarbij kredietverstrekkers aanbieden om allerlei leningen samen te brengen in een nieuw krediet. Voorts wil de minister een verbod op het uitkeren van geleende sommen in cash geld, een langere bedenktijd (14 dagen in plaats van 7) en een vereenvoudiging van terugbetalingstermijnen voor consumentenkredieten van bepaalde duur met vaste maandelijkse aflossingen. Nu zijn er 10 verschillende termijnen, die wettelijk bepaald zijn, afhankelijk van het bedrag. Van Quickenborne wil nog 5 termijnen overhouden.

Betere bescherming
Ook een minnelijke schikking moet mogelijk zijn om de lening overeenkomst te herzien. Nu kan enkel de vrederechter dat. Bij een minnelijke invordering van schulden mogen geen kosten meer doorgerekend worden. Nu rekent de deurwaarder die kosten aan de schuldenaar aan. Bij een incassobureau zijn de kosten al voor de opdrachtgever.

Optreden tegen ‘malafide’ of ‘agressieve’ praktijken
Van Quickenborne wil ook strenger optreden tegen malafide of agressieve praktijken. Daarvoor wil hij de controles van de Taskforce kredietreclame van de FOD Economie verdubbelen en zwaardere boetes laten heffen als kredietverstrekkers de wet herhaaldelijk overtreden.

Duidelijke informatie
Tot slot wil de minister meer transparantie en informatie. Zo moeten er duidelijke informatiefiches komen, moet er verplichte informatie komen over het reëel te betalen bedrag (met een voorbeeld). Nu wordt enkel het jaarlijks kostenpercentage vermeld. Naar Nederlands voorbeeld moet er bij reclame ook een verplichte slogan komen (net zoals op pakjes sigaretten), bijvoorbeeld ‘ Geld lenen kost geld’.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.